De voordelen van ‘blue spaces’.

Onderzoek geeft aan dat ‘blue spaces’ (zee, meren,..) een positief effect inhouden op het welzijn. Een beknopte samenvatting:

Vroegere studies toonden reeds de gunstige invloed aan van natuur op de stressbeleving van mensen. Zo kreeg een testgroep van personen foto’s van landschappen te zien, waarbij de onderzoekers zagen dat stress niveaus daalden naargelang er meer groen op de foto’s stond afgebeeld. In een recentere studie werd water toegevoegd aan de foto’s. Hieruit bleek dat de voorkeur voor beelden toenam wanneer er meer en meer water werd getoond. In een volgende studie vonden de onderzoekers zelfs obv een zelfrapportage studie een positieve samenhang tussen gezondheid en de nabijheid van water (zee) bij de woonplaats. Dus blijkbaar zijn de Engelsen die het dichtst bij de kust wonen het gezondst!

Geïntrigeerd? Lees meer via onderstaande link:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/impact-sea-lakes-rivers-peoples-health